Odpowiedzialność społeczna jest jedną z kluczowych wartości dla PM Navigator.

Dziesięć procent wszystkich rocznych przychodów jest przekazywane na działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Bierzemy udział w projektach wolontariackich oraz dla wybranych organizacji świadczymy nasze usługi nieodpłatnie, w ramach wspierania działalności prospołecznej.

Scroll Up