Szkolenia z Zarządzania Projektami

Szkolenia realizowane przez PM Navigator zapewnią, że zdobyta wiedza przełoży się na poprawę funkcjonowania organizacji. Szkolenia są szyte na miarę i zawsze poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb szkoleniowych. Oprócz szkoleń przygotowujących do konkretnej certyfikacji, nie oferujemy szkoleń z półki, a widzimy je jako niezbędny krok wprowadzania odpowiednich zmian. Tylko szkolenia wpisane w kontekst organizacji, jej kulturę oraz dojrzałość projektową mogą dodawać wartości oraz być skuteczne.

TWOJE WYZWANIA

 • Luka kompetencji w zrządzaniu projektami lub programami.
 • Projekty się opóźniają, budżet projektowy wymyka się spod kontroli.
 • Brak zrozumienia procesu zarządzanie projektami w organizacji.
 • Słaba efektywność zespołów projektowych.
 • Brak certyfikowanych Project lub Program Managerów.

JAK CI POMOŻEMY

 • Analiza i zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie zarządzania projektami.
 • Szkolenie dostosowane do organizacji oraz jej potrzeb.
 • Bazujemy na silnych stronach organizacji, pracujemy i doskonalimy umiejętności.
 • Przygotowujemy do certyfikacji PMI: PMP®, PgMP®, PSM, SPS.

TWOJE WYZWANIA

 • Luka kompetencji w zrządzaniu projektami lub programami
 • Projekty się opóźniają, budżet projektowy wymyka się spod kontroli
 • Brak zrozumienia procesu zarządzanie projektami w organizacji
 • Słaba efektywność zespołów projektowych
 • Brak certyfikowanych Project lub Program Managerów

JAK CI POMOŻEMY

 • Analiza i zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie zarządzania projektami
 • Szkolenie dostosowane do organizacji oraz jej potrzeb
 • Bazujemy na silnych stronach organizacji, pracujemy i doskonalimy umiejętności
 • Przygotowujemy do certyfikacji PMI: PMP®, PgMP®

Zakres szkoleń jest dostosowywany i może obejmować m.in. następujące zagadnienia:

Podstawy zarządzania projektami
Zarządzanie harmonogramem
Zarządzanie budżetem projektowym
Zarządzanie zakresem projektu
Komunikacja w zespołach projektowych

Zarządzanie interesariuszami
Zwinne metody pracy projektowej (Agile)
Zarządzanie portfelem projektów
Zarządzanie programami
Inne

SPRAWDŹ GDZIE I KIEDY ODBYWA SIĘ NAJBLIŻSZE SZKOLENIE!

Scroll Up