Szkolenie PMP®

Project Management Professional (PMP®) jest ceniony i uznawany na całym świecie. Jest publikowany przez Project Management Institute (PMI®) i niezbędny dla każdego poważnego Project Managera. Certyfikowani Project Managerowie PMP® zarabiają średnio ponad 20% więcej niż ci, którzy nie posiadają certyfikatu. Wiele organizacji uznało, że odpowiednio wyszkoleni menedżerowie projektów są podstawą sukcesu w biznesie.

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z 5 MODUŁÓW / 7 DNI:

MODUŁ 1 (2 DNI)

Projekty w Organizacji
 • Co to jest projekt, program, portfel projektów, proces, etc.
 • Struktury organizacyjne i ich wpływ na projekty.
 • Zasoby procesowe organizacji.
 • Cykl Zarządzaniem Projektu.
 • Procesy Zarządzanie Projektami.
 • Obszary Wiedzy Zarządzanie Projektami.
Zarządzanie Integracją
 • Tworzenie Karty Projektu.
 • Analiza opłacalności projektu.
 • Tworzenie planu zarządzania projektem.
 • Zarządzanie zmianą oraz zintegrowany proces kontroli zmian projektowych.
 • Dokumenty projektowe.
 • Kick-off projektu.
 • Zamykanie projektu.
Rola Kierownika Projektu
 • Sfera oddziaływania w kontekście organizacji
 • Model kompetencji
 • Przywództwo a zarządzanie
 • Project Manager jako integrator procesów zarządczych
Zarządzanie Zaangażowaniem Interesariuszy
 • Interesariusz – kto to taki?
 • Plan zarządzania interesariuszami projektowymi.
 • Analiza interesariuszy.
 • Plan zaangażowania interesariuszy.
 • Kontrola zaangażowania interesariuszy.
Zarządzanie Zakresem Projektu
 • Plan zarządzania zakresem.
 • Identyfikacja i zbieranie wymagań.
 • Model Kano – zrozumieć Klienta.
 • Definicja zakresu projektu.
 • Struktura podziału pracy.
 • Weryfikacja zakresu.
 • Kontrola zakresu.

MODUŁ 3 (1 DZIEŃ)

Zarządzanie Zakupami
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie zakupów projektowych
 • Proces zamówień – role, dokumenty, dostawcy
 • Zakres prac objętych zamówieniem
 • Przeprowadzanie zakupów
 • Rodzaje umów
 • Kontrola zakupów
 • Typowe kwestie prawne i finansowe
Zarządzanie Jakością
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie jakości dla projektu
 • Zarządzanie jakością
 • Kontrola jakości
 • Narzędzia jakościowe dla projektów
Zarządzanie Komunikacją
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie zarządzania komunikacją
 • Modele komunikacji
 • Zarządzanie i monitorowanie komunikacją
Kodeks Etyczny PMI®
 • Kluczowe kwestie etyczne i zastosowanie
 • Wartości i etyczne zasady postępowania

MODUŁ 2 (2 DNI)

Zarządzanie Harmonogramem
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie zarządzania harmonogramem
 • Identyfikacja zadań i sekwencja
 • Schemat sieci i analiza
 • Szacowanie zasobów
 • Techniki szacowania czasu trwania czynności
 • Analiza ścieżki krytycznej
 • Definicja harmonogramu
 • Kontrola harmonogramu
Zarządzanie Ryzykiem
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyka i jego parametry
 • Jakościowa analiza ryzyka
 • Ilościowa analiza ryzyka
 • Planowanie i wdrażanie reakcji na ryzyko
 • Monitorowanie ryzyka
 • Analiza Monte Carlo*
  * Szczegółowa sesja dla chętnych
Zarządzanie Kosztami
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie zarządzania kosztami
 • Kosztorysy
 • Definicja budżetu
 • Kontrola kosztów
 • Metoda wartości wypracowanej
Zarządzanie Zasobami
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Tworzenie planu zasobów
 • Szacowanie zasobów dla czynności
 • Pozyskanie zasobów
 • Zespołem projektowy – rozwój i zarządzanie
 • Kontrola zasobów.

MODUŁ 4 – ZWINNOŚĆ (1 DZIEŃ)

Wartość Zwinnego Podejścia
 • Kontekst organizacyjny zwinności
 • Zwinny sposób myślenia
 • Cykl życia projektów w zróżnicowanych środowiskach
Wdrażanie Zwinności w Organizacji
 • Zwinne Zespoły
 • Servant Leadership
Zwinne Praktyki w Tworzeniu Wartości
 • Zwinne wydarzenia, artefakty i zasady iteracji
 • Przegląd zwinnych podejść projektowych
Zwinność Organizacyjna
 • Zarządzanie zmianą
 • Tworzenie zwinnej kultury organizacyjnej
 • Skalowanie zwinności
 • Zwinne biuro zarządzanie projektami

MODUŁ 5 – Przygotowanie do Egzaminu PMP® (1 DZIEŃ)

Podstawy egzaminu PMP®
 • Podejście do PMP®
 • Proces certyfikacji
 • Jak zachować certyfikat PMP®
 • Członkostwo w PMI® i koszty egzaminu
 • Rodzaje pytań
 • Ogólne wskazówki i triki
Przygotowanie do egzaminu PMP®
 • Testy i rozwiązania oraz analiza odpowiedzi
 • Minimum 20 pytań z każdego obszaru wiedzy
 • 100 pytań z obszarów mieszanych
 • Sesje pytań i odpowiedzi
 • Przegląd kluczowych zagadnień
 • Egzamin próbny (dodatkowo dostępny po szkoleniu)

MODUŁ 1 (2 DNI)

Projekty w Organizacji
 • Co to jest projekt, program, portfel projektów, proces, etc.
 • Struktury organizacyjne i ich wpływ na projekty.
 • Zasoby procesowe organizacji.
 • Cykl Zarządzaniem Projektu.
 • Procesy Zarządzanie Projektami.
 • Obszary Wiedzy Zarządzanie Projektami.
Zarządzanie Integracją
 • Tworzenie Karty Projektu.
 • Analiza opłacalności projektu.
 • Tworzenie planu zarządzania projektem.
 • Zarządzanie zmianą oraz zintegrowany proces kontroli zmian projektowych.
 • Dokumenty projektowe.
 • Kick-off projektu.
 • Zamykanie projektu.
Rola Kierownika Projektu
 • Sfera oddziaływania w kontekście organizacji
 • Model kompetencji
 • Przywództwo a zarządzanie
 • Project Manager jako integrator procesów zarządczych
Zarządzanie Zaangażowaniem Interesariuszy
 • Interesariusz – kto to taki?
 • Plan zarządzania interesariuszami projektowymi.
 • Analiza interesariuszy.
 • Plan zaangażowania interesariuszy.
 • Kontrola zaangażowania interesariuszy.
Zarządzanie Zakresem Projektu
 • Plan zarządzania zakresem.
 • Identyfikacja i zbieranie wymagań.
 • Model Kano – zrozumieć Klienta.
 • Definicja zakresu projektu.
 • Struktura podziału pracy.
 • Weryfikacja zakresu.
 • Kontrola zakresu.

MODUŁ 2 (2 DNI)

Zarządzanie Harmonogramem
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie zarządzania harmonogramem
 • Identyfikacja zadań i sekwencja
 • Schemat sieci i analiza
 • Szacowanie zasobów
 • Techniki szacowania czasu trwania czynności
 • Analiza ścieżki krytycznej
 • Definicja harmonogramu
 • Kontrola harmonogramu
Zarządzanie Ryzykiem
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyka i jego parametry
 • Jakościowa analiza ryzyka
 • Ilościowa analiza ryzyka
 • Planowanie i wdrażanie reakcji na ryzyko
 • Monitorowanie ryzyka
 • Analiza Monte Carlo*
  * Szczegółowa sesja dla chętnych
Zarządzanie Kosztami
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie zarządzania kosztami
 • Kosztorysy
 • Definicja budżetu
 • Kontrola kosztów
 • Metoda wartości wypracowanej
Zarządzanie Zasobami
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Tworzenie planu zasobów
 • Szacowanie zasobów dla czynności
 • Pozyskanie zasobów
 • Zespołem projektowy – rozwój i zarządzanie
 • Kontrola zasobów.

MODUŁ 3 (1 DZIEŃ)

Zarządzanie Zakupami
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie zakupów projektowych
 • Proces zamówień – role, dokumenty, dostawcy
 • Zakres prac objętych zamówieniem
 • Przeprowadzanie zakupów
 • Rodzaje umów
 • Kontrola zakupów
 • Typowe kwestie prawne i finansowe
Zarządzanie Jakością
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie jakości dla projektu
 • Zarządzanie jakością
 • Kontrola jakości
 • Narzędzia jakościowe dla projektów
Zarządzanie Komunikacją
 • Kluczowe zmiany, trendy i uwarunkowania
 • Planowanie zarządzania komunikacją
 • Modele komunikacji
 • Zarządzanie i monitorowanie komunikacją
Kodeks Etyczny PMI®
 • Kluczowe kwestie etyczne i zastosowanie
 • Wartości i etyczne zasady postępowania

MODUŁ 4 – ZWINNOŚĆ (1 DZIEŃ)

Wartość Zwinnego Podejścia
 • Kontekst organizacyjny zwinności
 • Zwinny sposób myślenia
 • Cykl życia projektów w zróżnicowanych środowiskach
Wdrażanie Zwinności w Organizacji
 • Zwinne Zespoły
 • Servant Leadership
Zwinne Praktyki w Tworzeniu Wartości
 • Zwinne wydarzenia, artefakty i zasady iteracji
 • Przegląd zwinnych podejść projektowych
Zwinność Organizacyjna
 • Zarządzanie zmianą
 • Tworzenie zwinnej kultury organizacyjnej
 • Skalowanie zwinności
 • Zwinne biuro zarządzanie projektami

MODUŁ 5 – Przygotowanie do Egzaminu PMP® (1 DZIEŃ)

Podstawy egzaminu PMP®
 • Podejście do PMP®
 • Proces certyfikacji
 • Jak zachować certyfikat PMP®
 • Członkostwo w PMI® i koszty egzaminu
 • Rodzaje pytań
 • Ogólne wskazówki i triki
Przygotowanie do egzaminu PMP®
 • Testy i rozwiązania oraz analiza odpowiedzi
 • Minimum 20 pytań z każdego obszaru wiedzy
 • 100 pytań z obszarów mieszanych
 • Sesje pytań i odpowiedzi
 • Przegląd kluczowych zagadnień
 • Egzamin próbny (dodatkowo dostępny po szkoleniu)

WYMAGANIA DLA EGZAMINU

Opcja 1

Formalna edukacja

Wykształcenie średnie

Doświadczenie

7500 godzin doświadczenia w prowadzeniu projektów

Edukacja z zarządzania projektami

35 godzin formalnej edukacji

Opcja 2

Formalna edukacja

Wykształcenie wyższe

Doświadczenie

4500 godzin doświadczenia w prowadzeniu projektów

Edukacja z zarządzania projektami

35 godzin formalnej edukacji

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

Moduł 1 – PMP® Cruise Gdańsk, 7-8 wrzesień 2019

Moduł 1 - PMP® Cruise, 7 - 8 wrzesień 2019 Gdańsk Data: 7-8.09.2019       Miejsce: Gdańsk      Cena: 1000 zł /dzień Chcesz zdać egzamin Project Management Professional - PMP®?  Szukasz profesjonalnego szkolenia opartego o nową, szóstą edycję PMBOK? A może po prostu...

Moduł 2 – PMP® Cruise Gdańsk, 14 – 15 wrzesień 2019

Moduł 2 - PMP® Cruise, 14 - 15 wrzesień 2019 Gdańsk Data: 14-15.09.2019       Miejsce: Gdańsk      Cena: 1000 zł /dzień Chcesz zdać egzamin Project Management Professional - PMP®?  Szukasz profesjonalnego szkolenia opartego o nową, szóstą edycję PMBOK? A może po...

Chciałbyś zdać egzamin PMP® za pierwszym podejściem? Chcesz podszkolić się  z zakresu zarządzania projektami? Zapisz się na szkolenie już teraz!

Scroll Up